No products in the cart.

Stanisław Szukalski: Tatuaż, znak Potopu.

Stanisław Szukalski na tle obrazu 'Dziedzic'

Stanisław Szukalski, Tatuaż, znak Potopu/Tattoo, a mark of the Deluge, Wydawnictwo Kontrowers, Gliwice 2021.

Książka “Tatuaż, znak Potopu” bazuje na oryginalnych teoriach Stanisława Szukalskiego (1893-1987), polskiego artysty rzeźbiarza, teoretyka, pasjonata antropologii, etnografii, lingwistyki i semiotyki, a także filozofa i heretyka, zwanego w Stanach Zjednoczonych “forgotten genius”, o którym Leonardo Di Caprio w 2018 roku wyprodukował głośny dokument pt. “Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski” (reż. Irek Dobrowolski).

Stanisław Szukalski przez całe swoje długie życie nie tylko rzeźbił i tworzył swoje genialne dzieła artystyczne, był także aktywny jako pedagog (“Twórcownia” oraz grupa artystyczna “Szczep Rogate Serce”), wydawca (ulotki, odezwy, magazyn “Krak”), literat i publicysta (sztuka sceniczna “Krak, syn Ludoli”, opowiadanie “Niemy Śpiewak/The Mute Singer”). Był także piewcą oryginalnych i utopijnych zarazem idei społeczno-polit., takich jak Unia Młodych czy Neuropa. Po wybuchu II wojny światowej Szukalski emigruje do USA i powoli odchodzi od życia artystycznego. Pochłania go wtedy praca badawczo-naukowa nad własną teorią Zermatyzmu, której poświęca resztę swego życia (pozostawił ok 40 tomów swoich maszynopisów, bogato przez siebie ilustrowanych i nigdy nie wydanych drukiem). Była to wg jego mniemania nauka wyjaśniająca pochodzenie człowieka oraz początki wszystkich cywilizacji, które upatrywał we wspólnych mianownikach, takich jak prajęzyk (“Protong”, czyli po polsku “Macimowa”) czy historyczna trauma popotopowa, obecna we wszystkich kulturach, religiach i mitologiach świata.

Tatuaż, znak Potopu” to książka, która przygląda się właściwie jednemu z wątkóZermatyzmu, a mianowicie zjawisku tatuażu etnicznego, znanego na wszystkich kontynentach, któremu Szukalski poświęcił wiele uwagi i dedykował jeden tom. Na jej łamach autor prezentuje rysunkowe portrety i sylwetki wytatuowanych przedstawicieli różnych plemion oraz kultur z całego świata i w charakterystyczny dla siebie sposób wyjaśnia znaczenie oraz genezę ich tatuaży, skaryfikacji oraz innych metod ozdabiania ciała. Oczywiście w kontekście Wielkiego Potopu oraz wszędzie powtarzających się symboli i podobieństwa ich znaczeń.

Żeby ułatwić Czytelnikowi odbiór tych skomplikowanych treści, postanowiliśmy do współpracy nad redagowaniem tej książki zaprosić biografa Szukalskiego, prof. Lechosława Lameńskiego oraz dra hab. Krzysztofa Jaskułę, językoznawcę i tłumacza, który z tekstami Szukalskiego pracował już nie raz i ujął nas swoim przekładem przepięknego opowiadania Szukalskiego, pt. „The Mute Singer” („Niemy Śpiewak”). Postanowiliśmy wkład w powstanie tej książki powierzyć najlepszym fachowcom w kraju, dla których osoba i twórczość Stacha z Warty nie jest tylko tematem dla płytkich rozważań w poszukiwaniu sensacji lecz pretekstem do bardzo ciekawych dyskusji na temat sztuki i jej bogatej historii. Dlatego dla wszystkich tych, którzy z nazwiskiem Szukalskiego spotykają się po raz pierwszy, Lechosław Lameński napisał krótki esej wraz z biogramem artysty oraz przeglądem jego najważniejszych projektów rzeźbiarskich. Natomiast Krzysztof Jaskuła, jako tłumacz, filolog i językoznawca postarał się o bardzo ciekawą polemikę z głównymi tezami lingwistycznymi Szukalskiego. Bez jego komentarza nasze wydanie było by niepełne i pozbawione puenty. Wstępem i wyjaśnieniem genezy książki zajął się Piotr Wojciechowski, fundator Muzeum Tatuażu oraz wydawca niniejszej publikacji.