No products in the cart.

Zermatyzm – Szaleństwo Szukalskiego?

„W ramach wystawy i premiery książki Stanisława Szukalskiego, pt. „Tatuaż – znak Potopu”, Wydawnictwo Kontrowers oraz Muzeum Tatuażu pragnie zaprosić na spotkanie z prof. Lechosławem Lameńskim oraz dr hab. Tadeuszem Zychem, ekspertami w dziedzinie znajomości problematyki związanej z artystyczną aktywnością Stacha z Warty i Szczepu Szukalszczyków herbu Rogate Serce. Spotkanie ma za zadanie nie tylko przybliżyć postać Stanisława Szukalskiego, ale także otworzyć szerszą dyskusję nad pozaartystyczną aktywnością artysty, którego badania nad tatuażem etnicznym były jedynie maleńką częścią. Zermatyzm Szukalskiego to po dziś dzień najmniej zbadany aspekt jego życiowej spuścizny, który nawet pomimo braku szerszej prezentacji budzi wielkie kontrowersje i jest pretekstem do wielu spekulacji na ten temat. Czy słusznych czy nie, ciężko na tle dzisiejszego stanu badań powiedzieć, ponieważ wciąż, 35 lat po śmierci twórcy, nikt nie próbował traktować ich inaczej, niż jako pseudonaukowych teorii zwariowanego artysty, któremu po utracie życiowego dorobku i latach życia w zapomnieniu, najzwyczajniej pomieszało się w głowie na starość. Spotkanie odbędzie się pod hasłem „Zermatyzm – szaleństwo Szukalskiego?” i poprowadzi je Piotr Wojciechowski, fundator Muzeum Tatuażu oraz wydawca najnowszej publikacji Stanisława  Szukalskiego, „Tatuaż – znak Potopu”. 
 
Lechosław Lameński – polski historyk sztuki i krytyk, profesor KUL, gdzie kieruje Katedrą Historii Sztuki Nowoczesnej. Członek m.in.: Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego. Od 1987 r. prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Autor ponad 250 artykułów, recenzji, wstępów do katalogów, a także książek. Biograf Szukalskiego, autor wielu publikacji na jego temat. 
 
Tadeusz Zych – doktor habilitowany, historyk, absolwent KUL. Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej oraz profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Rzeszowskim w Katedrze Nauk Humanistyczno-Społecznych. Założyciel i prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. Autor kilku publikacji na temat Stanisława Szukalskiego oraz Szczepu Rogate Serce.”

Post a comment